logoGCNA
================================================== ================================================== -->

Neuro Emotionele Intergratie (N.E.I.®)

NEI THERAPIEBAAS OVER JE EIGEN EMOTIES

Dit kan met de methode NEI* (Neuro-Emotionele Integratie) ontwikkeld door Roy Martina, arts voor Integrale Geneeswijzen.

De kwaliteit van ons leven wordt bepaald door:

  -  1. Hoe we omgaan met onze emoties
  -  2. Hoe we reageren op onze omgeving
  -  3. Hoe we de dingen die ons overkomen ervaren
  -  4. Of we onszelf al of niet saboteren
  -  5. Kortom: hoe wij ons dagelijks voelen

GEDRAG EN EMOTIONELE STAAT

Ons gedrag wordt bepaald door ons onderbewustzijn. Ons onderbewustzijn wordt geprogrammeerd door onze ervaringen, zoals bij een computer. Veel van onze programma's komen van vroeger toen we nog kind waren. Hoe we werden opgevangen als baby, als kind enz. Vaak kan zelfs de periode van voor onze geboorte van invloed zijn. Deze informatie lijkt op emotionele virussen. Vaktechnisch worden ze Psycho Energetisch Geheugen genoemd (PEG's).

HOE ONTDEKKEN WE SAMEN NEGATIEVE EMOTIES ?

Als NEI*-therapeut maak ik gebruik van de Biotensor. Door specifieke vragen kan de NEI* therapeut via de reacties van de reflexpunten precies uitvinden welke de negatieve blokkerende emoties zijn. Ook kan de therapeut bij lichamelijke klachten de onderliggende negatieve emoties vinden.

WAT IS EEN PEG ?

Het “Psycho Energetisch Geheugen” is een geest/lichaamspatroon waarbij een trauma, incident of negatieve ervaring opgeslagen wordt in de cellen of organen van het lichaam. Dit heeft te maken met onze lichamelijke ontvankelijkheid op dat moment. En ook met het feit of de emotie in één hersenhelft wordt geregistreerd of in beide. Om een emotie normaal te kunnen verwerken moet het door beide hersenhelften worden geregistreerd.

KUN JE PEG'S HEBBEN ZONDER DIT TE WETEN ?

Jazeker! Bijvoorbeeld:
Iemand die als jong kind van een tafel is gevallen kan daardoor hoogtevrees hebben. Een kind, geboren met de navelstreng om de hals, kan daardoor fobieën of astma ontwikkelen enz.

HOE WORDT DIT GECORRIGEERD ?

Je gaat terug naar het originele incident; naar de eerste keer dat dit plaatsvond. Hierdoor wordt het hersendeel ingeschakeld waarin dit incident geregistreerd werd. Terwijl u hierop gefixeerd blijft, gebruikt de NEI* -therapeut een speciale techniek om linker- en rechter hersenhelft te integreren. Hierdoor kan de blokkerende emotie onmiddellijk vrijkomen en worden losgelaten.

IS HET EEN ONPLEZIERIGE OF LANGE BEHANDELING ?

Nee! Het wordt vaak zelfs als plezierig ervaren, niet confronterend en geeft veel opluchting en energie. Een behandeling duurt vaak maar enige sessies.

WAT GEBEURT ER TIJDENS EEN BEHANDELING DOOR DE NEI*-THERAPEUT ?

Er wordt getest met de biotensor of iemand congruent is met wat hij/zij zegt te willen.
Door vervolgens de reflexpunten van de organen af te tasten vindt de NEI* -therapeut de emotie die daarbij hoort. Hij/zij kan daardoor specifieke vragen stellen om terug te gaan naar het allereerste begin van het ontstaan van die emotie. Dat is een spannende ontdekkingsreis en leidt tot bewustwording van het feit waarom we onszelf saboteren.
Soms gaat het terug tot in de buik van de moeder en worden bepaalde emoties reeds opgepikt op de eerste dag van ons bestaan.
NEI* helpt ons deze belemmerende emoties los te laten. Het is een techniek die ons ook succesvoller kan maken op financieel, relationeel, emotioneel, mentaal, spiritueel, fysiek en gezondheidsgebied.

WAT IS CONGRUENTIE ?

Congruentie is een doel of een gedachte te hebben waar we 100% achter staan. Verstand en gevoel, bewuste en onbewuste, staan op één lijn. Dat wil zeggen dat wat we willen, willen we niet alleen met ons verstand maar ook met ons gevoel. Bijvoorbeeld: Iemand zegt: "Ik wil weer helemaal gezond zijn" Dat zegt hij met zijn verstand en wat blijkt nu; hij saboteert zichzelf. Een deel van het onbewuste wil dat niet! Daardoor is hij niet congruent en wanneer de NEI* -therapeut test, wordt de verzwakking aangegeven.

WAAROM SABOTEREN WIJ ONSZELF ?

Het onbewuste slaat alles op vanaf de eerste dag in de moeders buik (conceptie). Pijnlijke ervaringen/gebeurtenissen worden gezien als bedreigingen voor ons overleven. Een deel van het onbewuste gaat zich daartegen verzetten om ons te beschermen. Dus als men gezond is betekent het dat men minder aandacht krijgt en een deel van iemand zou dat onbewust niet prettig vinden. Dan heeft men een PEG waardoor men niet congruent is.


LEES/DOWNLOAD HIER DE NEI FOLDER
                                           Let op: als ALLEEN Neuro Emotionele Intergratie (NEI) wordt gedaan, betreft het geen homeopathisch consult.
                                           De mogelijkheid om - bij aanvullende verzekering - een deel vergoed te krijgen, vervalt dan.