logoGCNA
================================================== ================================================== -->

HOMEOPATHIE.

Homeopathie is een geneeswijze, die inmiddels zo'n 200 jaar bestaat en oorspronkelijk is ontwikkeld door de Duitse arts Samuel Hahnemann, waarbij aandoeningen behandeld worden met homeopathische geneesmiddelen die het zelfgenezend vermogen stimuleren. Homeopathische geneesmiddelen zijn duurzaam en bij deskundig gebruik volstrekt veilig en worden voor beperkte duur gebruikt in kleine doseringen. Homeopathie is een geneeskundige benadering die gericht is op het verbeteren van de gezondheid van de zieke mens door toediening van stoffen, in de vorm van homeopathische geneesmiddelen, op basis van diens individuele symptomen, die lijken op de symptomen die deze stoffen bij een gezond persoon kunnen teweegbrengen.
Daarmee wordt met name naar de gehele mens gekeken.
Homeopathische geneesmiddelen worden als regel gepotentiëerd, dat wil zeggen stapsgewijze verdund en geschud volgens procedés die worden beschreven in de Europese Farmacopee en ze worden voor een beperkte duur gebruikt in kleine doseringen.
Homeopathie is een geneeswijze waarmee men bij de patiënten meer wil bereiken dan een verlichting van een lichamelijke klacht, namelijk de gezondheid van de individuele patiënt op een hoger plan te brengen.

In de klassieke homeopathie wordt er vanuit gegaan dat iedere klacht, of deze nu lichamelijk of geestelijk van aard is, altijd een oorzaak heeft. Ziekte is een verstoring van het evenwicht op verschillende niveaus (lichamelijk, psychisch, emotioneel, sociaal). Klachten, op wat voor gebied ook, zijn het resultaat van een ziekmakende prikkel die aanhaakt op een aanwezige vatbaarheid. Deze uitlokkende oorzaak kan een micro-organisme zijn, een vreemde scheikundige stof, een emotionele schok, een medicament of een vaccinatie.

Het opsporen van de oorzaak, de uitlokkende factor, is dan ook een belangrijke opdracht voor de homeopaat, omdat deze oorzaak met een specifiek homeopathisch middel kan worden genezen. Homeopathische middelen geven een energetische prikkel waardoor lichaam en geest worden aangespoord om de oorzaak van de klachten aan te pakken en zo weer in balans te komen. Als eenmaal de bron van de klachten gevonden is en een daarop afgestemd homeopathisch middel wordt voorgeschreven, zullen de klachten geleidelijk aan verdwijnen. Mits er geen onherstelbare schade in het verleden is ontstaan.

hom