logoGCNA
================================================== ================================================== -->

Bioresonantie

Bioresonantie therapie houdt in dat de cliënt gedurende een bepaalde tijd in contact gebracht wordt met krachtige elektromagnetische golven of trillingen. Dit gebeurt met de BICOM, een apparaat dat via elektroden verschillende frequenties uitzendt. Deze frequenties zorgen ervoor dat ziekmakende trillingen, die in bepaalde cellen aanwezig zijn en klachten veroorzaken, zich gaan herstellen. Deze therapie heeft een krachtig, ontgiftend effect, waardoor de organen weer beter gaan functioneren.
De BICOM bioresonantietherapie is een energetische behandelmethode gericht op het hele lichaam. De methode werkt therapeutisch met energie of te wel, allerlei verschillende frequenties.

Ieder mens heeft zo zijn eigen specifieke trillingen. Zijn deze verstoord dan is het vanuit de biofysica bekend dat alle chemische processen in het lichaam verkeerd aangestuurd worden. En dit veroorzaakt allerlei verschillende ziekteprocessen. Het is dus heel belangrijk om de energetische besturing van het lichaam weer in balans te krijgen.

De Duitse arts F. Morell maakte gebruik van deze kennis en ontwikkelde in 1977 de zogenaamde MORA-therapie. Voor Morell was het duidelijk dat het veel eenvoudiger was om therapeutisch direct in te grijpen op het energetisch besturingsniveau in plaats van in de chemische processen, zoals dat bijvoorbeeld gebeurt bij de meeste medicijnen. Gesteund door onderzoekingen van prof. C. Smith, verbonden aan de Salford University in Engeland, ontstond daaruit in 1987 de BICOM bioresonantietherapie. In deze therapie wordt gewerkt met het BICOM apparaat, dat speciaal ontwikkeld is om de lichaamseigen trillingen van patiënten te verwerken tot individuele therapiesignalen.

Behandeling met de BICOM valt onder de biofysische geneeskunde.

Wat is biofysische geneeskunde?

De diverse soorten therapieën werken op verschillende niveaus in het lichaam.

- Medicijnen, kruiden en voedingssupplementen werken op het biochemische niveau.

- Bio-energetische therapie, zoals bioresonantie en homeopathie werken op biofysisch niveau.

Vanuit de natuurkunde (zoals ik die op de middelbare school heb gevolgd) weten we dat lichaamsweefsel is opgebouwd uit moleculen en atomen, welke op hun beurt weer zijn opgebouwd uit subatomaire deeltjes. Natuurkundigen ontdekten lang geleden dat deze subatomaire deeltjes zich gedragen als energie en dat ze deze energie in hun omgeving uitstralen in specifieke patronen; golven genoemd. Wanneer er interactie ontstaat tussen deze golven zullen ze elkaar energie ontnemen of energie aan elkaar toevoegen (afstoten of aantrekken). Dit is afhankelijk van hoe ze gestructureerd zijn. Het is dit interactieve fenomeen dat onderzoekers meer dan 20 jaar lang bestudeerden in relatie tot het therapeutisch beïnvloeden van deze energiepatronen.

Bioresonantie therapie wordt ook gebruikt om de frequentiepatronen van de verschillende systemen en organen in een lichaam te versterken of te ondersteunen. Deze vorm van therapie voedt het lichaam energetisch om zo optimale gezondheid te creëren.

In Europa, en vooral in Duitsland, wordt al 30 jaar gebruik gemaakt van bioresonantie-apparatuur. Onderzoekers bestudeerden de mogelijkheid om de verschillende frequentiepatronen (trillingen) van een normaal functionerend lichaam, alsmede dat van antigenen en pathogenen zoals virussen, bacteriën, schimmels en toxines, te analyseren.

De elektromagnetische lading van deze schadelijke substanties kunnen door bioresonantie therapie worden gereduceerd of zelfs geëlimineerd door de juiste frequentiepatronen aan een lichaam terug te geven.

Ondanks alle ontwikkelingen in de reguliere medische wetenschap lijken de grenzen bereikt te zijn vooral als het gaat om de behandeling van chronische ziekten als allerlei allergieën, auto- immuun ziekten, reuma, COPD, slechte darmwerking, pijnlijke menstruaties enz. Sinds de tijd van Newton en Descartes wordt er hoofdzakelijk vanuit een materieel en technisch oogpunt naar de wereld gekeken. Onderzoek naar biochemische processen heeft enorme hoogtepunten bereikt, terwijl onderzoek naar biofysische processen te weinig aandacht heeft gekregen. Als gevolg van revolutionaire ontdekkingen in de biofysica lijkt er een kentering te ontstaan in het medische wereldbeeld van dynamica en biocybernese.

De Bicom kan het elektromagnetisch veld, dat gelegen is in en rondom het lichaam beïnvloeden zodat het in therapeutische behandeling succesvol kan werken. Middels elektroden kan het signaal van het lichaam worden afgenomen en via het Bicom apparaat worden gemoduleerd tot een hoogst individueel therapiesignaal. Dit wordt weer afgegeven aan het lichaam zodat deze de prikkel krijgt om tot actie over te gaan om zo de balans te herstellen.                                                                                hk1De BICOM is bekend geworden vanwege het grote succes bij de behandeling van allergieën. Uit diverse onderzoeken blijkt dat genezingpercentages van 70% tot 90% niet ongebruikelijk zijn.

Allergieën die succesvol behandeld kunnen worden zijn o.a hooikoorts, allergieën voor dieren, voedingsmiddelen, zware metalen zoals kwik, nikkel, cadmium etc.

Wist u dat de oorzaak van veel ziekten een allergie is? Zo kunnen huidaandoeningen, waaronder eczeem maar ook astma, bronchitis, reuma en vele andere ziekten, ontstaan zijn vanuit een allergie voor bijvoorbeeld melk of tarwe.                                                                                                hk3                                                        bio